<< novinky pro rok: 2016 >>


Požadavky na pomůcky pro žáky 2.st. - šk. rok 2016/2017 jsou uloženy v záložce: Základní informace/Dokumenty a formuláře/Dokumenty školy

 

                                                                                                                 vedení školy

 

Výuka 20.6. a v týdnu od 27. - 30. 6. 2016 

20.6. - pedagogická rada - zkrácené vyučování do 14:00 hod.
27. 6. - výuka dle rozvrhu, bez odpoledního vyučování
28. 6. a 29. 6. - TU ve svých třídách, zkrácené vyučování do… : 1. - 2. třídy do 11:30, 3. - 5. třídy do 11:40, 8. - 9. třídy do 12:15, 6. - 7. třídy do 12:30 hod.
30. 6. vysvědčení - TTU do 8:45 hod., výdej oběda od 10:00 do 12:00 hod.

 


Naše ZŠ se zapojila do celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem, jehož cílem je pomocí společného čtení budovat pevné vazby v rodině (více na www.celeceskoctedetem.cz).
Projektový týden u nás probíhal v týdnu od 6.6. do 10.6., a zapojila se do něj celá škola.
S největším úspěchem se setkala rozhlasová soutěž. Žáci měli podle ukázky poznat název knihy, ze které byla, a svůj tip vhodit do urny. Této soutěže se zúčastnilo více jak 300 žáků prvního i druhého stupně. Vylosovaní výherci se pak mohli těšit na zajímavé (samozřejmě knižní) ceny.
Žáci druhého stupně si připravili akci pro děti z prvního stupně. Ta se konala v parku školy a byla pro prvostupňové příjemným zpestřením vyučovacího dne. V parku plnili různé úkoly, jako například dokonči příběh, sestav příběh podle obrázků, nechyběla dramatizace a další podobné aktivity.
V hodinách českého jazyka probíhaly čtenářské dílny, dětem na prvním stupni chodili do hodin číst rodiče. Měli jsme také připravenu besedu se spisovatelem, bohužel byla pro nemoc zrušena.
Projekt se dotkl i ostatních vyučovacích předmětů, například výtvarné výchovy. Zde měli žáci za úkol vytvořit obálku knihy dle daného tématu (například detektivka, dobrodružná literatura apod.).
Celý týden se tak nesl v duchu knížek a četby.  Projekt byl u nás realizován poprvé, a protože se setkal s kladnými ohlasy, budeme v něm určitě pokračovat i v letech následujících.

  Více...

Ve dnech 20. 6. - 30. 6. 2016 bude uzavřen školní bufet.

 

Přihlášky ke stravování na školní rok 2016-17 dostanou žáci od třídních učitelů příp.lze vyzvednout u vedoucí ŠJ paní Holé. Vyplněné prosíme vrátit do 27.6.2016. Děkujeme.

 

 se koná v úterý 7. 6. 2016 OD 16.00 hod v učebně chemie (v suterénu za jídelnou). Těšíme se na Vás.

 

Krompach v Čechách byl cílem  třídenního projektu nás, žáků 5.A,  Základní škola Podkrušnohorská v Litvínově.
Jeli jsme na sever Čech do dětského domova, navštívit naše nové kamarády, o kterých jsme hodně slyšeli od naší paní učitelky. Jsme rádi, že jsme společně mohli pár dní žít. Kluci spali v tělocvičně a dívky v pokojích.
Celé tři dny jsme trávili společně při hrách, v IQLANDU, na Ještědu, v bazénu i při výstupu na rozhlednu Hvozd, při společném táboráku. Na besídce jsme všichni společně ukázali, co všechno umíme. My jsme zpívali, tančili, předváděli sestavení Rubikovy kostky a naši kamarádi totéž a ještě vystoupení mažoretek. Předávali jsme si dárky, které udělali dětem velkou radost.
Byl to náš poslední společný výlet a budeme dlouho vzpomínat. Poznali jsme nové kamarády i jiný způsob života.
Za pár týdnů se začneme těšit na nové zážitky v 6. třídě.    

  Více...

Posíláme první pozdravy ze školy v přírodě, dorazili jsme v pořádku, užíváme si přírody :).

Žáci 6.C + 9.A., p.uč. Hladíková a p.uč. Marko.

 

Ve dnech 9. 6. - 10. 6.( čt - pá) a od 20. 6. do 30. 6. 2016 bude školní bufet uzavřen.

 

Místo pobytu: RS Poslův Mlýn

Doba pobytu: 29. 5. - 5. 6. 2016

Pedagogický doprovod: p.uč. Marko, p.uč.Hladíková

Odjezd dne 29. 5. 2016 (neděle) : cca v 14:30 hod, sraz účastníku v 14 hod. před školou

Příjezd dne 5. 6. 2016 (neděle):  cca 11:30 - 12:00 hod

 

 se koná v úterý 7. 6. 2016 OD 16.00 hod v učebně chemie (v suterénu za jídelnou). Těšíme se na Vás.

 

Všichni účastníci školy v přírodě dorazili k Pašerákovi v pořádku, jsou po obědě a jdou si užívat.

 

Místo pobytu: Kořenov

Doba pobytu: 22. 5. - 29. 5. 2016

Pedagogický doprovod: p.uč. Čechová, Fousová, Hošková

Odjezd dne : 22. 5. 2016 (neděle) : cca v 8:00 hod, sraz účastníku v 7:30 hod. před školou

Příjezd dne 29. 5. 2016 (neděle):  cca v 13:00 hod

 
25/5/2016 
Jsme úspěšní 


Součástí výuky dějepisu v naší škole jsou každoroční odborné exkurze. Žáci letošního sedmého ročníku vyjeli na Pražský hrad, kde absolvovali program zaměřený na české středověké dějiny. Osmý ročník se soustředil na technické vynálezy přelomu 19. a 20. století – jeho cílem bylo Národní technické muzeum a památky na Petříně. Naše nejstarší děti
se celý den vzdělávaly v Památníku Terezín, kde si osvěžovaly a doplňovaly své znalosti
o problematice holocaustu za 2. světové války.
 Všechny tyto doposud uskutečněné akce se setkaly se zájmem, i když při nich děti musejí vynaložit nemalé úsilí, aby splnily všechny naše požadavky. Aktivní přístup je nezbytný nejen během prohlídek, ale především jako prostředek ke splnění všech připravených úkolů. My jako vyučující jim poděkujeme za účast, za velice slušné chování,
dáme jim známku za odvedenou práci. Ale největší odměnou pro ně stále zůstává případná návštěva restaurací rychlého občerstvení, pokud je k ní příležitost. A pro učitele? Pravidelná výborná umístění našich žáků v dějepisné olympiádě.
 
                                                                           Mgr. Eva Hladíková, Eva Kohoutová

  Více...
24/5/2016 
Sběr papíru v MŠ 

Děkujeme všem účastníkům - rodičům, babičkám, dědečkům, dětem, kteří se zúčastnili soutěže ve sběru papíru. Vybralo se neuvěřitelných 1932 kg.

1. místo třída Krtečků 694 kg
2. místo třída Kuřátek 382 kg
3. místo třída Žabiček 328 kg

Vítězná třída vyhrála dort, ostatní děti dostaly malé odměny.

Děkuji

Mgr. Lucie Jedináková
zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání
MŠ Ladova 1676, 436 01 Litvínov

 

Všichni účastníci školy v přírodě dorazili k Pašerákovi v pořádku, jsou po obědě a jdou si užívat.

 

1.místo ZŠ s RVJ a MŠ Litvínov - za literární tvoření

  " ZÁŽITKY DĚTÍ ZE ZIMNÍ OLYMPIÁDY "

Blahopřejeme Usmívající se.

 

  Více...

Všichni v pořádku dorazili, ubytovali se, pozdravují vás a vyrážejí na vycházku. Vedení školy

 

Místo pobytu: Opárno

Doba pobytu: 9. 5. - 15. 5. 2016

Pedagogický doprovod: p.uč. Hogenová, Hvozdová

Odjezd dne 9. 5. 2016 (pondělí) : cca v 9:00 hod, sraz účastníku v 8:30 hod. před školou

Příjezd dne 15. 5. 2016 (neděle):  cca v 11:00 hod

 

 

Děkujeme všem žákům a jejich rodičům, kteří se aktivně zapojili do soutěže.
Podařilo se vybrat neuvěřitelných 10 919 kg papíru.
Odměněné třídy získaly finanční příspěvek na třídní akci.
1. místo – 3. A – 1735 kg (1 500 Kč)
2. místo – 1. C – 1095 kg (1 000 Kč)
3. místo – 5. B – 1068 kg (1 000 Kč)
4. místo -  4. C – 1 002 kg (500 Kč)
5. místo – 4. B – 975 kg (400 Kč)
Třídy na 6. - 9. místě obdržely 300 Kč. Jsou to třídy 5. A, 7. A, 7. C a 2. B.
Další třídy, které přinesly alespoň 100 kg papíru, dostaly sladkou odměnu.

  Více...

Všichni účastníci jsou v pořádku na místě a mohou si začít užívat. Vedení školy

 

Ve dnech 2. 5. - 6. 5. bude školní bufet uzavřen, provoz školního bufetu bude zahájen 9. 5. 2016.

 

Místo pobytu: Kořenov

Doba pobytu: 1. 5. - 7. 5. 2016

Pedagogický doprovod: p.uč. Hýlová, Pospíšilová

Odjezd dne 1. 5. 2016 (neděle) : cca v 8:00 hod, sraz účastníku v 7:30 hod. před školou

Příjezd dne 7. 5. 2016 (sobota):  cca v 13:00 hod

 

 

Místo pobytu: RS Poslův Mlýn

Doba pobytu: 1. 5. - 8. 5. 2016

Pedagogický doprovod: p.uč. Daňková, Kyselová, Čermáková, Baborová, Karásková

Odjezd dne 1. 5. 2016 (neděle) : cca v 14:30 hod, sraz účastníku v 14 hod. před školou

Příjezd dne 8. 5. 2016 (neděle):  cca v 11:30 hod

 
28/4/2016 
Ztráty a nálezy 

V šatně 1.stupně se "rozmnožily"oděvy bez majitele. Během třídních schůzek 19. 4. jsme Vám u vchodu nabízeli tyto věci k prohlédnutí, přesto jich zůstalo ve škole velké množství. Pokud něco postrádáte, v krabici u schodů se vy nebo děti můžete přijít do konce týdne podívat. Pak nalezené oblečení vzhledem k množství a z hygienických důvodů věnujeme na charitu. Děkujeme za pochopení.

 

Klub přátel školy, z. s. ve spolupráci se školním parlamentem vyhlašuje ve dnech 20. – 26. dubna 2016
SOUTĚŽ TŘÍD VE SBĚRU PAPÍRU.

  Více...

V úterý 19. 4. 2016 se konají třídní schůzky, 1.st. od 16 hod., 2.st. od 17 hod.

 

V září školního roku 2015/2016 se dvě sedmé třídy, 7. B a 7. C ze ZŠ s RVJ Litvínov, zapojily do zajímavého projektu Lovci nebes 2016. Tuto soutěž pořádá firma Falcopredonum. Vítěz vyhraje třídenní pobyt v Horském hotelu Lesná, což je pro děti obrovským lákadlem.

Soutěž má tři kola. První nese název „Vánoce pro zvířátka“. Zde měli žáci za úkol nasbírat lesní plody, vyfotit se a foto odeslat pořadatelům. Žáci vytvářeli ze sena velká hnízda, která vystlali ovocem a zeleninou, zdobili stromy jablíčky a dobrotami pro ptáky, sbírali kaštany a plnili krmelce.

V kole druhém, nazvaném „Ptačí obydlí“, se žáci zhostili nelehkého úkolu, a sice výroby ptačí budky.  Výsledkem jsou dvě krásné budky, které budou umístěny v Krušných horách společně s fotkou třídy. 

Obě třídy nyní netrpělivě očekávají, kolik bodů dostaly za splnění prvních dvou kol, a zda postoupí do kola posledního, „O krkavci“. Tam bude jejich úkolem dokončit bajku.

Za účast v soutěži obdrželi žáci od pořadatelů soutěže zdarma výukový program „Sovy a dravci“, který se uskutečnil dne 14.3. v parku před školou. Děti zde měly možnost vidět naživo např. puštíka, orla či výra a raroha.  Výklad o dravcích byl velmi zajímavý, děti byly nadšené.

Nyní nám nezbývá než oběma třídám držet palce, aby postoupily do posledního kola a měly tak šanci vyhrát pro svůj kolektiv pobyt v Krušných horách.

Hodně štěstí!

TU 7.B a 7.C, A. Janíčková a K. Kadlecová

 

  Více...

se koná ve středu 20 4. 2016 od 9 - 16 hod. a ve čtvrtek 21. 4. 2016 od 13 - 16 hod.

Více informací naleznete na záložce MATEŘSKÁ ŠKOLA / ZÁPIS DO MŠ.

  Více...

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší soutěže O nej... vajíčko. Všechny výrobky byly zajímavé a inspirující, takže vybrat vítěze nebylo jednoduché.

Soutěže se zúčastnilo 27 žáků. Bylo těžké vybrat pouze tři vítěze, proto jsme udělali výjimku a místo tří jsme odměnili pět nejoriginálnějších. Každý účastník  si odnesl sladkou odměnu a propisku s logem školy. Všem dětem a rodičům děkujeme za vytvořená vajíčka, která nám ve škole navodila příjemnou velikonoční atmosféru.

 

fotogalerie z vyhlášené soutěže :)

 

  Více...

Velikonoční prázdniny - čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.

Velikonoční pondělí - 28. března 2016.

Provoz školní družiny, školního klubu a školní jídelny bude v těchto  dnech přerušen.

Vyučování začne v úterý 29. března 2016.

vedení školy

 

Pokud najdete tři minuty Vašeho času, vyplňte nám prosím anketu, nebo průzkum níže.
Děkujeme.

 odkaz:

25.února se konalo školní kolo recitační soutěže pro žáky 1. stupně. Z každé třídy se zúčastnili dva žáci a soutěžilo se ve třech kategoriích - 1. řídy, 2. a 3. třídy, 4. a 5. třídy. Všichni účastníci dostali malou odměnu a nejúspěšnější žáci postupují do okresního kola, kde budou reprezentovat naši školu.

  Více...

          o nejhezčí, nejoriginálnější, nejzajímavější, nej... vajíčko

 Vajíčka mohou být:

  • z jakéhokoliv materiálu
  • jakkoliv velká
  • zdobená čímkoliv...fantazii se meze nekladou
  Více...

Dne 2. 3. 2016 se budou od 15.00 - 16.30 hod. vydávat v ředitelně školy zápisové lístky zákonným zástupcům žáků, kteří se hlásí na osmileté gymnázium (žáci 5.roč.). Občanský průkaz s sebou.

Mgr. Hana Kašková

 

Seznam přijatých dětí naleznete v sekci Zápis do 1.tříd.

 

V době jarních prázdnin bude přerušen provoz školní družiny, školního klubu i školní jídelny. Výuka začne v pondělí 22. 2.2016.

8. 2. 2015                                                                                     vedení školy

 

V době pololetních prázdnin 29. 1. 2016 bude přerušen provoz školní družiny.

 

Nějak rychle nám to uteklo....

  Více...

Dnes jsme pokořili další velehoru - padl Bramberk - výška 1215 metrů.

  Více...

Babička vypráví (II. světová válka)
V jeden den jsme si lavice postavily do řad a trpělivě očekávaly našeho hosta.

  Více...

Dvě jazykové skupiny složené ze žáků 6. a 8. ročníků naší školy absolvovaly poslední 3 měsíce kromě běžných hodin angličtiny také výuku formou Blended Learningu.

  Více...

Dnešní den byl ve znamení odpočinku a všem účastníkům LVK se vydařil dle jejich představ a přání.

  Více...

Dnešní den naši stateční lyžaři a snoubordisti pokořili Černou horu v Janských lázních o výšce 1299 m.

  Více...

Další pozdravy ze zasněžené Pomněnky od všech spokojených účastníků!

  Více...

V pondělí 18. 1. se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze do SŠ Educhem v Meziboří. Pedagogové a studenti školy si pro ně připravili ukázky praktických  činností a pokusů v odborných učebnách a chemické laboratoři, ale také soutěž, v rámci které si sami všechny činnosti vyzkoušeli.

  Více...

Druhý pozdrav z Pomněnky.

  Více...
17/1/2016 
Zápis do 1. tříd 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2016 - 2017 se koná 3. - 4. února 2016. Více informací najdete v sekci Zápis do 1.tříd.

 

Posíláme první pozdrav z LVK :)

  Více...

V loňském roce se škola přihlásila v rámci OPVK k realizaci čtenářských dílen...

  Více...

fotogalerie z akce konané dne 14. 1. 2016

  Více...
 

 

Vážení sportovní přátelé,

Již tuto neděli 17. 1. 2016 startují v Ústeckém kraji Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže. Této soutěže 14 krajských reprezentací v devíti sportech se letos účastní pod vlajkou Českého olympijského výboru téměř 1100 dětí. Olympiáda dětí a mládeže je největší a nejvýznamnější multisportovní projekt českého sportu. Kvalifikovat se na olympiádu a startovat v krajské reprezentaci je velkým úspěchem. Uvědomujeme si, že i školy vychovávají budoucí generace ke sportu a zdravému životnímu stylu. Vaši žáci jsou toho důkazem. Děkujeme, že v dětech budujete vztah ke sportu a zásadám fair-play.

Vaši školu na ODM 2016 reprezentuje:
Adam Šubrt

Více informací o projektu Olympiády dětí a mládeže najdete na www.olympic.cz/odm, kde můžete výsledky Vašich reprezentantů sledovat a fandit jim s celou školou i třeba v online televizních přenosech.

V úctě

Filip Šuman
Místopředseda Českého olympijského výboru

Český olympijský výbor

 

 

 
14/1/2016 
Klub předškoláka 

Ve čtvrtek 14. 1. jsme ve škole přivítali 34 budoucích školáčků, kteří s rodiči navštívili Klub předškoláka a vyzkoušeli si s předstihem školní práci nanečisto. Paní učitelky mohly všechny "žáčky" pochválit a můžeme se těšit, že se uvidíme u zápisu do 1. tříd.

 

Zveme Vás do naší školy 14. 1. 2016 v dopoledních hodinách od 10 - 12:35 hod a v odpoledních hodinách od 16 - 18 hod., kdy si můžete prohlédnout třídy, odborné učebny i ostatní prostory školy. Zároveň můžete vidět ukázky výuky chemie, přírodopisu, českého jazyka, fyziky, zeměpisu, angličtiny, němčiny aj. Těšíme se na Vaši návštěvu.

 
07/1/2016 
Klub předškoláka 

Ve čtvrtek 7. 1. 2016 od 16  hod se těšíme na druhé setkání s předškoláky a jejich rodiči - tentokrát ve sportovním v tělocvičně.

 
03/1/2016 
PF 2016 

Šťastný a úspěšný nový rok 2016
Vám přejí žáci a zaměstnanci ZŠ s rozšířenou výukou jazyků a MŠ Litvínov